Oxineo diensten

Quick Scan
Requirements analyse
Implementatie
Trainingen & workshops
Consultancy
Support & beheer
Migratie en updates
Integratie
User Adoption
Quick Scan

De consultants van Oxineo kunnen uw gebruik van SharePoint, Intranet of Office 365 doorlichten en u adviseren over het effectieve en efficiënte gebruik ervan. Haalt u alles uit SharePoint? Bent u al op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen die ook interessant kunnen zijn voor uw organisatie? Oxineo kan u hierin adviseren en bijstaan om tot een toekomstgerichte roadmap te komen. Vraagstukken die we kunnen behandelen zijn onder meer:

 • Wordt onze SharePoint, Intranet of Office 365 oplossing goed gebruikt? Wat kan beter? Wat kan slimmer of goedkoper?
 • Is het raadzaam om te migreren naar SharePoint online of Office 365? Wat zijn de consequenties?
 • Wij lopen vast in ons project of onze migratie? Hoe komt dat en hoe moeten we bijsturen?
 • Hoe brengen we onze governance (beter) op orde?
 • Is onze oplossing compliant met de privacywetgeving/ AVG?

De consultants van Oxineo kunnen uw eisen en wensen voor SharePoint, Intranet of Office 365 in kaart brengen. Aspecten die we meenemen zijn onder andere:

 • Hoe kunnen we de productiviteit van medewerkers verhogen?
 • Hoe kunnen we medewerkers stimuleren om meer gebruik te maken van bestaande of nieuwe tools of het gebruik van Intranet?
 • Wat zijn onze eisen en wensen en wat zijn de prioriteiten daarbinnen?
 • Welke tools komen in aanmerking voor een goede balans tussen kwaliteit en kosten?
 • Hoe zorgen we voor de juiste user adoption?
Requirements analyse
Implementatie

We kunnen u ondersteunen bij de implementatie van SharePoint, Intranet of Office 365. Afhankelijk van uw situatie kiezen we voor een Scrum/Agile of een eenvoudige watervalmethode. Onderdelen van de implementatie zijn:

 • Projectmanagement: het opstellen van het Plan van Aanpak en het sturen op kwaliteit, budget en planning;
 • Proof of Concept: een bewijs dat de oplossing werkt voor uw belangrijkste business vraagstukken;
 • Design (ontwerp): in het design wordt een vertaalslag gemaakt van de eisen en wensen naar concrete functionele, technische en grafische inrichting;
 • Installatie: het installeren van uw technische omgeving(en);
 • Configuratie: het daadwerkelijke functioneel, technisch en grafisch inrichten van SharePoint, Intranet of Office 365;
 • Training: opleidingen voor administrators, kerngebruikers en eindgebruikers;
 • Migratie: het daadwerkelijk migreren van content en data met de juiste tooling en het ondersteunen van de gebruikers bij de migratie;
 • Testen en acceptatie: het ondersteunen van de gebruikers bij het testen en de acceptatie van de nieuwe oplossing;
 • Go-Live support: het in gebruik nemen van de nieuwe oplossing;
 • Nazorg: het ondersteunen na ingebruikname van de nieuwe oplossing;.User Adoption: het gedurende het hele proces betrekken van gebruikers bij het design, de implementatie en de nazorg.

Het betrekken van uw medewerkers is een essentieel onderdeel van uw oplossing. Middels workshops, inspiratiesessies en trainingen voor management, administrators, kerngebruikers en eindgebruikers zorgt Oxineo om meer uit uw oplossing te halen. Oxineo verzorgd o.a. de volgende trainingen/workshops::

 • Inventarisatie gebruikerswensen
 • Gebruik van applicaties (SharePoint, Office 365)
 • Inspiratiesessies om deelnemers de technische mogelijkheden te presenteren
 • Proof of Concepts
 • Testen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid
Trainingen & workshops
Consultancy

Ontwikkelingen in technologie en uw business gaan zo snel, dat advies voor het inzetten van de juiste technische oplossing voor uw organisatievraagstuk cruciaal is. De consultants van Oxineo adviseren u graag; met altijd het resultaat en uw gebruikers voor ogen. Wij kunnen u helpen met vraagstukken zoals:

 • Wij hebben Office 365, maar welke onderdelen van Office 365 zet ik waarvoor in? En in welke volgorde?
 • Naar de Cloud: hoe doen we dat en in welke volgorde?
 • Beter samenwerken: Welke facetten van Office 365 kunnen onze organisatie ondersteunen? Kortom: hoe en in welke mate kan Office 365 van toegevoegde waarde zijn voor uw business? En kunnen Flow en PowerApps ons daarbij helpen?
 • Wij willen naar SharePoint online migreren: hoe doen we dat en welke migratietool kunnen we het beste gebruiken?
 • Workflow: kunnen wij onze workflows inregelen met Flow of hebben we een Nintex nodig?
 • Intranet: wat zijn de voordelen van Wizdom ten opzichte van alleen SharePoint en welke optie past het beste bij onze organisatie?
 • Hoe past onze collaboration solution in Office 365?
 • En veel meer van dit soort vraagstukken.

Bij het gebruik van uw SharePoint, Intranet of Office 365 oplossing komen steeds weer nieuwe vragen naar boven. Immers, de technologie verandert snel, uw business en organisatie verandert en u wilt meer uit de oplossingen halen die u reeds beschikbaar heeft. Oxineo kan u daarbij ondersteunen met de volgende diensten:

 • Helpdesk en SLA: u stelt vragen en u krijgt ondersteuning. Met een SLA met gegarandeerde responsetijden;
 • Support: u ontvangt ondersteuning op vragen die u heeft, op afstand of bij u op locatie;
 • Technisch beheer: u besteedt het technisch beheer van uw SharePoint, Intranet of Office 365 bij ons uit;
 • Functioneel beheer: u besteedt het technisch beheer van uw SharePoint, Intranet of Office 365 bij ons uit.
Support & beheer
Migratie en updates

Oxineo helpt u bij vraagstukken over migratie en updates, waaronder:

 • Cloud migratie: hoe migreert u naar de Cloud, in welke volgorde en met welke consequenties?
 • U wilt migreren naar SharePoint 2016, SharePoint 2019 of SharePoint online
 • Hoe neemt u nieuwe versies van SharePoint, Intranet of Office 365 in gebruik?
 • U besteedt de migratie en updates aan ons uit.

In de meeste organisaties staan SharePoint, Intranet of Office 365 niet op zichzelf. Hoe integreert u deze systemen met de rest van uw IT? En hoe maakt u van uw Intranet een echte digitale werkplek? Een digitale werkplek wat als startpunt fungeert voor uw medewerkers, één centraal toegangspunt van waaruit gebruikers elke dag toegang krijgen tot hun informatie. Wij adviseren u graag. Daarnaast kunnen wij de integraties ook voor u realiseren en onderhouden.

Integratie
User Adoption

Een technische oplossing alleen is noodzakelijk, maar niet voldoende. Immers, het succes hangt sterk af van het daadwerkelijke gebruik. Het betrekken van gebruikers is essentieel bij uw oplossing. Voor de binding van medewerkers, het effectieve gebruik, de productiviteit, maar ook om allerlei dubbele systemen te voorkomen. Wij geloven erin om gebruikers al vanaf het begin te betrekken, niet alleen tijdens de trainingen en de uitrol.

Neem contact met ons op

OXINEO
Postbus 605
5000 AP Tilburg

T: 085 808 6950 
E: contact@oxineo.nl