Support contact

4 Ster support

ADRES:

Voorstraat 116 3231 BK, Brielle

E-MAIL:

info@oxineo.nl

TELEFOON:

+31 85 808 6950

Je krijgt toegang tot de Oxineo Customer Portal waar je tickets kunt invoeren en een overzicht hebt van reeds ingevoerde tickets en de status. 

Binnen uw organisatie kunt u 2 contactpersonen aanwijzen die tickets kunnen aanmaken in het klantenportaal. Deze personen worden ook op de hoogte gehouden van de voortgang en afhandeling van deze tickets.  

Dit contract is maandelijks.
Een afgesloten contract begint altijd op de eerste dag van een maand en eindigt op de laatste dag van een maand of de laatste dag van een kalenderjaar. Dit contract kan maandelijks worden afgesloten of opgezegd. 

Wij behandelen alle tickets binnen dit support contract op basis van best effort. 

Wij streven ernaar om alle tickets binnen 3 dagen op te halen. Afhankelijk van de omvang van het probleem en de beschrijving zal Oxineo indien mogelijk de urgentie bepalen. U als klant kunt niet bepalen of er prioriteit of urgentie moet worden gegeven aan een ticket binnen dit contract. 

Dit contract is gekoppeld aan een maandelijks bedrag van €275. Alle uren die binnen een maand voor ondersteuning worden gemaakt, worden aan het begin van elke volgende maand gefactureerd, inclusief het maandelijkse contractbedrag. Je hebt dan 14 dagen de tijd om deze factuur te betalen. 

Dit contract heeft geen oplossingsgarantie.
Als we een probleem in een ticket niet kunnen beantwoorden of oplossen, zullen we een mogelijke tijdelijke oplossing of herontwerp van de oplossing of in sommige gevallen escalatie naar Microsoft onderzoeken.

Indien er meer dan 2 uur nodig is om een ticket op te lossen, zal dit gebeuren in overleg met een inschatting van de benodigde tijd. Afhankelijk van het aantal benodigde uren gebeurt dit via een werkorder of offerte.  

Tickets worden standaard tijdens kantooruren afgehandeld. 

  •    Tijdens kantooruren op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur: €85
  •    Buiten kantooruren op werkdagen van 17:00 tot 9:00 uur: €110
  •    In het weekend en op feestdagen: €130

Dit contract voorziet alleen in ondersteuning op afstand.
Hiervoor heeft Oxineo toegang nodig tot uw Office 365-omgeving. Als ondersteuning op locatie nog steeds nodig is, kan een addendum worden opgesteld. Dit kunnen reis- en andere kosten omvatten. 

Dit contract gaat in op de eerste dag van de volgende kalendermaand na ondertekening van het contract. 

Het contract is maximaal één jaar geldig en loopt altijd af aan het einde van een kalenderjaar. Aan het einde van elk kalenderjaar kunnen prijs- en contractwijzigingen worden doorgevoerd voor het komende jaar en wordt uw contract geëvalueerd. 

Voor tickets gelden de volgende regels: 

  • Voor elk aangemaakt ticket wordt minimaal 15 minuten aangerekend (administratie- en verwerkingskosten). 
  •  Voor elk aangemaakt ticket kan 2 uur zonder toestemming worden besteed. 
  • Er is geen ticket limiet.  

Wanneer je een ticket aanmaakt, zal 1 van onze support medewerkers je ticket binnen de bij de prioriteit van de ticket horende reactie tijd oppakken. Afhankelijk van de omvang van het probleem en de beschrijving zal Oxineo indien mogelijk de urgentie bepalen. U als klant kunt niet bepalen of er prioriteit of urgentie moet worden gegeven aan een ticket binnen dit contract. 

Bent u toe aan professionele ondersteuning?