Bij Oxineo staat de eindgebruiker van een oplossing centraal. Hiervoor hebben wij verschillende redenen:

  1. De eindgebruiker of medewerker is degene die moet werken met de oplossing. Als de oplossing niet biedt wat een eindgebruiker nodig heeft of als de oplossing niet werkbaar is voor de eindgebruiker, dan zal de oplossing niet of niet optimaal gebruikt worden.
  2. Eindgebruikers zijn vaak huiverig voor verandering. Door de eindgebruiker te betrekken bij de oplossing en te luisteren naar de meest kritische eindgebruikers wordt de weerstand tegen de verandering kleiner en de garantie op succes vele malen groter.
  3. Door te luisteren naar je eindgebruikers kan bepaald worden hoe snel veranderingen kunnen worden doorgevoerd binnen je bedrijf. Het kan best zijn dat het geen goed idee is direct alle veranderingen door te voeren, maar in plaats daarvan te werken met een stappenplan.
  4. Als een door het management gewenste oplossing ondersteund wordt door de eindgebruikers, zal de implementatie van de nieuwe oplossing veel soepeler verlopen en is de garantie op succes maximaal.

Dat de eindgebruiker centraal staat betekent niet dat het management van je bedrijf geen zeggenschap meer heeft in de nieuwe oplossing. Het management binnen je bedrijf is een essentieel onderdeel binnen de nieuwe oplossing. Het management bepaalt de hoofdlijnen van het bedrijf en dus ook welke technologische veranderingen noodzakelijk zijn.

Het management van je bedrijf speelt ook een grote rol in de adoptie van een nieuwe oplossing. Als eindgebruikers zien dat hun manager de nieuwe oplossing consequent gebruikt, dan fungeert dat als een voorbeeld functie.

Als laatste is het niet de bedoeling om iedere eindgebruiker in een project op te nemen. Wij helpen eerst te bepalen voor welke groep eindgebruikers (persona’s) de nieuwe oplossing is bedoeld. Daarna helpen wij met het vormen van een werkgroep bestaande uit maximaal 6 personen. Hierin zitten 1 of 2 eindgebruikers die enthousiast zijn over de nieuwe oplossing, 1 of 2 eindgebruikers die kritisch zijn over de nieuwe oplossing of zich het meest verzetten tegen veranderingen en 1 of 2 leden van het project.